<< Предыдушая Следующая >>

Виникнення елементів довільності пам’яті

Розвиток пам’яті дошкільника відбувається у напрямку зростання її довільності, керованості. Наприкінці дошкільного віку в дитини все ще переважає мимовільна пам’ять. Умовою її покращення виступають характеристики запам’ятовуваного матеріалу. Найкраще запам’ятовується дитиною емоційно насичений, ритмічно побудований, незвичний, контрастний, динамічний матеріал, при сприйманні якого активізується мимовільна увага. Дитина може запам’ятати на все життя свою улюблену іграшку, ляльку, капелюшок.

Поряд з пануванням мимовільної пам’яті у її розвитку настає принциповий момент – в кінці молодшого дошкільного віку в дитини виникають елементи довільності. Довільна пам’ять, по-перше, підпорядкована спеціальній мнемічній меті – запам’ятати, а по-друге, є регульованою. Виникнення довільної пам’яті відбувається у грі, а психологічними умовами її є формування самосвідомості дитини, її цілеспрямованості, самостійності, організованості, засвоєння навичок саморегуляції на основі словесних самоінструкцій.

Розвиток здатності до постановки мнемічної мети. У мимовільній пам’яті запам’ятовування матеріалу відбувається як незапланований результат виконання якої-небудь діяльності: запам’ятав напам’ять віршик, бо дорослий часто читав його.


Перші мнемічні задачі ставить дорослий, коли просить дитину пригадати назву певного предмета, скоромовку, віршик; переказати почуту казку. Отримуючи схвалення, дитина радіє, поступово сама ставить перед собою задачу запам’ятати щось, щоб потім пригадати і викликати схвалення дорослого.

Виконуючи такі задачі, дитина засвоює найпростіші мнемічні прийоми та засоби (повторення, переказ). Під впливом вказівок дорослого дитина виправляє помилки у тому, що пригадала, в неї виникає прагнення пригадати правильно.

Вперше здатність виправляти помилки при відтворенні матеріалу проявляється у чотири роки. Згодом виникає прагнення цих помилок не припускатись, а для цього дитина налаштовується запам’ятати правильно і точно, тобто вона починає розуміти зв’язок між моментами запам’ятовування та відтворення. Завдяки поширенню механізмів регуляції пам’яті на всі її процеси, особливо на момент запам’ятовування та відтворення, відбувається різке зниження неточностей при пригадуванні. Зростає глибина контролю за пригадуванням: у чотири роки дитина відстежує правильність послідовності основних складових частин матеріалу, а у старшого дошкільника контроль поширюється і на зміст у межах цих частин.


Інтелектуалізація пам’яті, зростання її осмисленості робить можливим за умови відповідної педагогічної роботи засвоєння дитиною смислових прийомів запам’ятовування: порівняння нового з відомим, різних частин матеріалу між собою; групування, класифікація.

ВИСНОВКИ про розвиток елементів довільності пам’яті в дошкільному віці:

– поряд з переважанням мимовільної пам’яті з 4 років з’являються елементи довільної пам’яті;

– елементи довільності пам’яті проявляються як здатність дитини до постановки мнемічних задач та до самоконтролю під час запам’ятовування і пригадування;

– за умови відповідної педагогічної роботи дитина до кінця дошкільного віку оволодіває смисловими прийомами запам’ятовування.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Виникнення елементів довільності пам’яті"
 1. Аннотация (только для диплома)
  виникненням атракції до комунікатора. Мета роботи: виявити специфіку зв’язку певних особистісних та ситуаційних факторів із виникненням у слухачів атракції до комунікатора. Одержані висновки та їх новизна: проведене дослідження підтвердило висунуте припущення, що існують певні фактори, пов’язані із виникненням у реципієнтів атракції до комунікатора. Новизна роботи
 2. Комунікативний бік спілкування та його характеристика
  виникнення комунікативних бар'єрів, про що йшлося у темі
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  виникнення конфлікту; — об'єктивний аналіз поведінки учасників конфлікту, врахування їхніх психічних станів; — спрямування опонентів на конструктивний пошук виходу з конфлікту; — врахування індивідуально-психічних особливостей конфліктарів, і насамперед тих, які можуть посилити конфлікт; — старанний аналіз інформації, яка стосується динаміки розвитку та розгортання конфлікту;
 4. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку
  виникнення свідомого зусилля, мобілізуючого на подолання перешкод. Коли ж з’являється власне вольова дія? В.І. Аснін вирізняє три види регуляції дій: мимовільну (перше півріччя життя), довільну (початок другого півріччя), власне вольову (після 3-х років). Для здійснення вольової регуляції дитина, по-перше, повинна володіти вольовими вміннями, що полягають у довільному, усвідомленому
 5. Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3–6 р.)
  довільності. Стійкість уваги проявляється не тільки у грі, а і тоді, коли дитина виконує під керівництвом дорослого певну роботу, навіть нецікаву. Значний вплив на розвиток уваги спричиняють досягнення у розвитку пізнавальної активності дитини. Намагаючись знайти відповідь на хвилюючі їх запитання дошкільники подовгу зосереджують свою увагу: хлопчик 5-ти років сидить біля кошика з
 6. Бар’єри і труднощі спілкування та їх подолання у роботі психолога
  виникнення цього бар’єру такі: учасники комунікативного процесу розмовляють різними мовами, діалектами, мовою-скоромовкою, дуже гучно чи занадто тихо; мають суттєві дефекти мови та дикції; перекручують граматичну структуру висловлювань; невиразна мова, велика кількість слів-паразитів, та ін. Смисловий бар’єр – непорозуміння між людьми, які виникають внаслідок того, що одне повідомлення має для
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  виникнення і вияв інших соціально-психологічних і психічних явищ, які визначаються як залежні змінні. Незалежні опосередковані змінні — це внутрішні та зовнішні явища, за участі яких відбувається вплив незалежних змінних на залежні. 7-7. В якій групі вказані основні методи емпіричного військово-психологічного дослідження? а) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування,
 8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  виникнення нової науки - валеології? 3. Хто є засновником валеології? 4. Що таке валеологія? Дати її визначення. 5. Предмет, мета, завдання та об'єкт валеології. 6. Які методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке екогігієна екстремальних умов життєдіяльності? 9. Як оцінюється стан здоров'я людей за п'ятикомпонентною системою?
 9. Оформление приложений
  виникненням у слухачів атракції до комунікатора. В приложение выносят (по очереди): редкие и малоизвестные методики, таблицу сырых баллов, таблицы, показывающие промежуточные подсчеты для эмпирического исследования. Иногда это могут быть какие-то материалы, которые отражают ход вашего исследования: например, рисунки или протоколы других проективных методик. Если таблицы в приложении
 10. Соціометрична методика
  виникнення кругової поруки між ними. Наявність таких груп негативно впливає на настрій у колективі, створює умови для виникнення негативних традицій тощо. У зв'язку з цим командирові військового підроздГлу необхідно знати наявність і склад таких неформальних малих груп у колективі та інтереси, якими вони живуть. Зазвичай кожну неформальну групу очолює
 11. Зародження уяви в ранньому дитинстві
  виникнення уяви є суперечність між прагненням дитини наслідувати дорослого, бути таким, як він, і об’єктивними можливостями реалізації цього прагнення. Поява сюжетно-рольової гри дозволяє подолати цю суперечність: малюк діє в умовній уявній ситуації, але як дорослий (Г. Д. Киріллова). Потреба в ігровій діяльності набуває самостійного статусу. Ускладнюється структура ігрових дій, дитина
 12. . Об'єкт валеології
  виникнення хвороби, щоб досягти кращого використання резервів організму, відновлення його здатності до саморегуляції та покращення стану здоров'я — це буде вторинна профілактика
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4
  виникнення "третього стану"? 9. Чому рафіновані продукти необхідно виключити з раціону харчування? 10. Що таке харчові канцерогени і джерела їхнього походження? 11. Основна суть семи "золотих" правил харчування? 12. Чому бажано прагнути до індивідуалізованого харчування? 13. Як харчуватись з урахуванням знаків зодіаку? 14. В чому сутність раціонального харчування за
 14. "ТРЕТІЙ СТАН" З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
  виникнення, утримання "третього стану" і, особливо, виходу з
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 8
  виникнення хвороб? 7. Як впливає технологічне оброблення їжі на засвоюваність її компонентів? 8. Дати порівняльну характеристику сучаснихbнапрямів дієтології, їхні переваги та недоліки з наукової точки зору. 9. Чому рафіновані продукти (біле борошно, олія, цукор) згідно з теорією адекватного харчування є шкідливими для організму? 10. Які валеологічні аспекти необхідно враховувати при
 16. ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
  виникненням у слухачів атракції до комунікатора 30 4.1. Теоретичне обґрунтування і організація емпіричного дослідження 30 4.2. Обробка результатів емпіричного дослідження 37 4.3. Інтерпретація даних емпіричного дослідження 51 Висновки 54 Загальні висновки 57 Список літератури 59

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011