<< Предыдушая Следующая >>

Прийоми активізації сюжетно-рольової гриУ розвитку сюжетно-рольової гри не всі діти однаково успішно переходять від нижчого рівня до вищого. Потрібно виявляти дітей, у яких спостерігається відставання у розвитку сюжетно-рольової гри і проводити з ними розвивальну роботу. При цьому психолог (вихователь) орієнтується на ознаки недорозвиненості гри у дошкільника:

1. Примітивні й одноманітні дії з предметами;

2. Нестійкий інтерес до зовнішнього вигляду іграшки, не пов’язаний з можливостями гратись нею;

3. Високий вміст неадекватних дій з предметами. Наприклад, ложкою дитина не користується в її функціональному призначенні, а стукає нею об стіл, підлогу, іншу ложку, крутить у руках, кидає тощо;

4. Відсутність замінників та дій із уявними предметами;

5.
Поодинокі сюжетні дії, сюжет відсутній.

При наявності відставання у розвитку гри дошкільника використовують наступні прийоми активізації гри.

1.Дорослий демонструє весь ланцюжок ігрових дій із сюжетною іграшкою, а потім просить дитину повторити .

2.«Знайомить» дитину з лялькою-донькою, називає дитину мамою чи папою, дає ляльці ім’я, викликає емоційне позитивно-забарвлене ставлення до іграшки, використовуючи зменшувально-пестливі слова, посмішки, виявлення турботи про ляльку, емоційний відгук на її «дії», розмову з лялькою.

3. Проводиться індивідуальна робота з дитиною над сюжетом, який ускладнюється від сеансу до сеансу.

Наприклад, організація гри на основі сюжету «Догляд за дитиною»:

у 1-шу зустріч включає купання ляльки;

у 2-гу додається приготування для неї їжі;

у 3-тю зустріч – годування;

у 4-ту зустріч – підготовка ляльки до сну.


ВИСНОВКИ про прийоми активізації гри дошкільника:

– ознаки рівнів розвитку сюжетно-рольової гри слугують критерієм для визначення відповідності розвитку дошкільника віковій нормі психічного розвитку;

– при наявності відставання у розвитку гри дошкільника використовують прийоми активізації гри;

– прийоми активізації гри спрямовані на урізноманітнення ігрових дій дитини, збагачення сюжету і використовуються дорослим на фоні доброзичливої уваги до дитини.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Прийоми активізації сюжетно-рольової гри"
 1. Формування передумов рольової гри
  сюжетно-рольову гру, то проводиться додаткова робота з формування ігрових дій на основі предметних дій у такій послідовності: 1) Показати ігрові дії з різними предметами (ложкою – нагодувати ляльку, гребінцем зачесати її); 2) Організувати ігрові дії із замінниками використаних предметів (ложка – олівець; гребінець – лінійка); 3) Варіювання замінників однакових предметів: ложка –
 2. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника
  сюжетно-рольова гра, в якій дитина стає «лікарем», «учителем», «водієм». Слід відзначити важливу ознаку сюжетно-рольової гри – її самодіяльний характер. Д. В. Менджерицька на цій підставі вважала за необхідне такі ігри називати творчими, оскільки вони виникають за власним почином та задумом дітей. Сюжетно-рольова гра слугує на етапі дошкільного віку провідним засобом соціалізації дитини, у
 3. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри
  прийом хворого, вислуховування роботи його серця, дихання – зміст цієї гри. Те, що дошкільник вирізняє як суттєве, головне у певній ситуації та переносить його у гру, свідчить про міру його інтелектуального розвитку, про особливості розуміння ним ситуацій життя дорослих людей. Дошкільник за зовнішніми діями і атрибутами все частіше відкриває глибинні соціальні відносини. Сюжетно-рольова
 4. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УМОВИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УМОВИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ
 5. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника
  сюжетно-рольових), будівельно-конструктивних та режисерських (комбінаційних) ігор. А.П. Усова найбільш помітними різновидами творчих ігор дітей вважала режисерські ігри, коли дитина управляє іграшкою, та ігри, де роль виконує сама дитина. До цієї ж думки приєднується і О. Є. Кравцова [71, с. 138]. Р.Й. Жуковська виділила вісім груп найхарактерніших дитячих ігор: побутові («в сім’ю»,
 6. Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки
  прийомом їжі, пускає «плавати» у ванночку, де купають дитину тощо. Таке використання образних іграшок дисциплінує малюка, викликає в нього позитивний настрій. У ранньому віці дитина звикає до того, що образна іграшка стає постійним її супутником. Вона боляче переживає тривалу відсутність знайомої та улюбленої іграшки – котика, ведмедика, лисички, радіє зустрічі з нею. У дошкільному віці
 7. Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3–6 р.)
  сюжетно-рольової та інших видів ігор дітей. Серед найбільш привабливих об’єктів пізнання життя дорослих, їх взаємини, виконання ними професійних ролей. Значного розвитку зазнають всі пізнавальні процеси дитини, вони стають більш диференційованими та водночас інтегрованими. Розширення об’єму сприймання у дошкільника, інтенсивне оволодіння ним сенсорними еталонами сприяє зростанню об’єму
 8. Позаситуативно – ділова форма спілкування дошкільників
  сюжетно-рольової гри, зростає її умовність, схематизм. Складність у побудові гри висуває вимоги до її попереднього планування. Зміст комунікативної потреби полягає у прагненні до співпраці й співтворчості з ровесником. Гра має по-справжньому спільний характер з єдиними правилами, вимогами, з узгодженістю дій, врахуван- ням інтересів партнерів. Досвід попередніх спільних ігор дітей
 9. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  сюжетно-ролевой игры. В раннем возрасте возникает и получает развитие символическая игра. Для развития такой игры важно появление символических или замещающих действий. Когда, например, кукла укладывается на деревянный брусок вместо кровати — это замещение. Когда ребенок, перевернув куклу вниз головой, трясет ее и сообщает, что сыплет соль из солонки, — это еще более сложные замещающие
 10. Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення
  прийоми впливу на почуття, волю, свідомість і підсвідомість людей. Форми та методи цієї боротьби розробляються відповідними державними установами сучасних розвинених країн у межах ведення психологічної
 11. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
  сюжетно-рольової гри, яка має колективний характер. Головним змістом потреби дітей у спілкуванні з ровесниками полягає у прагненні налагодити ділову співпрацю, узгодити свої дії з партнером по діяльності. Співпраця відрізняється від співучасті більш тісною взаємодією дітей, кооперативним характером їх діяльності. Співпраця дітей носить переважно ігровий характер та зосереджена не на
 12. Психолого-педагогічні прийоми виховання
  прийомів виховної взаємодії з вихованцями. Методи та прийоми можуть у конкретних ситуаціях переходити один в одного. Дослідники В.Г. Рогожкін (1971), М.І. Болдирев (1981), Ї.С. Мар'єнко (1971) виділяють такі групи мегодів виховання: методи формування свідомості, методи формування досвіду поведінки, методи стимулювання і корекції поведінки школярів (В.І. Лозова, Г.В. Тронко, 1997). Методи
 13. Лікування
  прийом. Verte! При порушенні серцевої діяльності, як засіб симптоматичної терапії призначають препарати кофеїну або атропіну сульфат. Корові Rp.: Sol Coffeni- natrii bensoatis 20% - 2ml D. t. d № 5 in ampullis. S.Підшкірно. На одну ін`єкцію. Rp.: Atropini sulfatis 0,1% - 1ml
 14. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте
  сюжетно- ролевой игре, характерной для дошкольного детства, ребенок берет на себя роль другого (чаще всего взрослого) и моделирует его действия, проигрывает эту воображаемую
 15. Периодизация психического развития, разработанная Д. Б. Элькониным
  сюжетно-ролевая игра. IV. Младший школьный возраст (7-11 лет): - социальная ситуация развития – школа; - новообразования – произвольность психических процессов, внутренний план действий, рефлексия; - ведущая деятельность – учебная деятельность. V. Подростковый возраст (12-16 лет): - социальная ситуация развития – сверстники; - новообразования – чувство взрослости,
 16. Масаж
  прийомів механічної дозованої дії на різні ділянки поверхні тіла людини за допомогою рук або спеціальних апаратів із лікувальною та профілактичною метою. Він має такі механізми дії — механічний, гуморальний і нервово-рефлекторний. Масаж впливає на функцію всіх систем організму, сприяє підвищенню працездатності, відновленню сили, підвищенню еластичності м'язів та суглобів. Він буває ручним,
 17. Методи і прийоми формування досвіду громадянської поведінки
  прийоми використання вправ у школі: постановка виховного завдання і пробудження в учнів потреби в тій чи іншій діяльності: роз'яснення способів діяльності і набуття дітьми відповідних знань; практичний показ дій; організація початкового відтворення учнями показаних дій (зразків поведінки); подальші тренування у вдосконаленні і закріпленні способів діяльності. Вправи в різноманітній діяльності

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011