<< Предыдушая Следующая >>

Природа сюжетно-рольової гри дошкільника

Ігри дітей дошкільного віку досліджували М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджерицька, О. І. Тіхєєва, С.Л.Новосьолова та ін. Образ дорослого, його соціальних взаємин та ролей набуває у дошкільника розгорнутого характеру. Якщо у ранньому віці внаслідок включення дитини у дії дорослих як об’єкту їх турботи й піклування головним елементом образу дорослого для малюка була його предметна діяльність, то дошкільник по-іншому сприймає життя дорослих.

Тепер значно більше уваги він приділяє взаєминам дорослих людей, виконанню ними суспільних функцій: батько – водій автобуса, він перевозить людей, приносячи цим користь; мама – вчителька, яка навчає дітей писати й читати тощо.
Дошкільник значно глибше розуміє оточуюче соціальне життя, ніж дитина раннього віку, а тому на шляху його прилучення до дорослого життя він вже не задовольняється наслідуванням дій дорослих, а прагне засвоїти їхні соціальні функції. Проте його можливості не дозволяють досягти цього у реальності, головним способом прилучення дошкільника до життя дорослих починає виступати сюжетно-рольова гра, в якій дитина стає «лікарем», «учителем», «водієм».

Слід відзначити важливу ознаку сюжетно-рольової гри – її самодіяльний характер. Д. В. Менджерицька на цій підставі вважала за необхідне такі ігри називати творчими, оскільки вони виникають за власним почином та задумом дітей.
Сюжетно-рольова гра слугує на етапі дошкільного віку провідним засобом соціалізації дитини, у ході якої в неї формуються важливі психічні функції та особистість. Відображення життя дорослих у сюжетно-рольовій грі набуває значно складнішого змісту, ніж в іграх предметних. Головним об’єктом при цьому вже виступає не просто зовні представлена предметна діяльність дорослих, а внутрішні зв’язки між ними, суспільний розподіл праці та взаємообмін результатами діяльності; позиція кожного дорослого у широкому соціальному контексті та координованість цих позицій різних людей.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Природа сюжетно-рольової гри дошкільника"
 1. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною
  дошкільника уповільнюється, що призводить до різноманітних психологічних порушень і труднощів. Нормальний розвиток спілкування дошкільника має виразний позитивний вплив на прискорення загального розвитку дітей. В одному з експериментів дорослий кожен день по 7–8 хвилин пестив, гладив, посміхався, говорив ласкаві слова малюкам віком 2–4 міс. Порівняно з іншими ці діти демонстрували
 2. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  сюжетно-ролевой игры. В раннем возрасте возникает и получает развитие символическая игра. Для развития такой игры важно появление символических или замещающих действий. Когда, например, кукла укладывается на деревянный брусок вместо кровати — это замещение. Когда ребенок, перевернув куклу вниз головой, трясет ее и сообщает, что сыплет соль из солонки, — это еще более сложные замещающие
 3. Исследование субъективного отношения к природе
  природе. На основании полученных результатов исследования в экспериментальной группе можно сделать следующий вывод: высокодоминантное субъективное отношение к природе – 6 человек, это составляет 30%; среднедоминантное субъективное отношение к природе – 5 человек, это составляет 25 %; низкодоминантное субъективное отношение к природе – 9 человек, это составляет 45%. Таким образом,
 4. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте
  сюжетно- ролевой игре, характерной для дошкольного детства, ребенок берет на себя роль другого (чаще всего взрослого) и моделирует его действия, проигрывает эту воображаемую
 5. Пищевые заболевания и их профилактика
  природы и подразделяются на три основных вида: 1 - пищевые инфекции, 2 - пищевые отравления (микробной и немикробной природы), 3 -
 6. Периодизация психического развития, разработанная Д. Б. Элькониным
  сюжетно-ролевая игра. IV. Младший школьный возраст (7-11 лет): - социальная ситуация развития – школа; - новообразования – произвольность психических процессов, внутренний план действий, рефлексия; - ведущая деятельность – учебная деятельность. V. Подростковый возраст (12-16 лет): - социальная ситуация развития – сверстники; - новообразования – чувство взрослости,
 7. Соціометрична методика
  природі спілкування воїнів. Потреба кожного з них у спілку анні, взаємній симпатії й інших стосунків із товаришами по службі слугує тією основою, на якій у військовому підрозділі як різновиді малої соціальної групи формуються неформальні малі групи. Як при мло, у первинних військових колективах, які нараховують 20-30 осіб, виникає кілька неформальних структур. Наприклад, структури
 8. Реферат. Предупреждение желудочно-кишечных расстройств. Гигиена питания, 2010
  природы. Пищевые отравления бактериальной
 9. Результаты исследования мыслительных процессов
  сюжетных картин у больных I группы и контрольной в анализе картин первых двух картин (1-2 задание) нарушений не выявлено. В анализе более сложных картин этими группами были допущены ошибки. В контрольной группе при анализе задания № 3 не справились с заданием 5,7% больных, при анализе серии картинок - задание № 4 допустили ошибки 3,4% больных, но эти ошибки были легко исправимы. Качественный
 10. ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ. ЛЮДИНА ЯК ВІДКРИТА ГНУЧКА СИСТЕМА
  природою фізіологічні, з ними людина народилася. Це — потреби в їжі, воді, диханні, сні, сексуальні потреби. Вторинні потреби за своєю природою психологічні. Наприклад, потреба в успіху, повазі, прихильності, владі та причетності до певних подій або
 11. Зарождение новых видов деятельности
  сюжетно-отобразителъную, когда ребенок воспроизводит в действиях свои собственные наблюдения повседневной жизни. Дети раннего возраста сначала действуют с предметами, а потом осознают смысл предмета в игре и дают предметам игровые названия. В наших наблюдениях Андрей, 15 месяцев, многократно в течение дня пытается организовать общение с взрослым по определенному «сценарию»: он
 12. Исследование ведущего типа мотивации взаимодействия с природными объектами
  природными объектами: эстетического, когнитивного, практического и прагматического. Диагностика ведущего типа мотивации взаимодействия с природой в экспериментальной группе Таблица 1. {foto11} На основании полученных результатов исследования можно сделать следующий вывод:
 13. Пищевые отравления немикробной природы
  природе, а также отравления примесями химических веществ. На пищевые отравления немикробной этиологии приходится примерно 5-10 % от всех пищевых отравлений. При изложении данного вопроса основное внимание уделяется опасностям естественного происхождения, содержащимся в пищевых продуктах: соединениям, образующимся при приготовлении, переработке и хранении пищевых продуктов, а также некоторым
 14. Основные характеристики человека в дошкольном возрасте
  сюжетно-ролевой. Можно выделить основные направления в развитии эмоциональной сферы дошкольника: усложняются содержание эмоциональной сферы, импрессивная сторона эмоций и чувств; формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребенка; становится иной экспрессивная сторона эмоций и чувств ребенка-дошкольника: ребенок усваивает "язык" чувств. В дошкольном возрасте развитие
 15. Основные характеристики человека в дошкольном возрасте
  сюжетно-ролевой. Можно выделить основные направления в развитии эмоциональной сферы дошкольника: усложняются содержание эмоциональной сферы, импрессивная сторона эмоций и чувств; формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребенка; становится иной экспрессивная сторона эмоций и чувств ребенка-дошкольника: ребенок усваивает "язык" чувств. В дошкольном возрасте развитие
 16. Важные достижения хронобиологии
  природы – от одноклеточных до биосферы. Это свидетельствует о том, что биоритмика – одно из наиболее общих свойств живых систем. 2. Биологические ритмы признаны важнейшим механизмом регуляции функций организма, обеспечивающим гомеостаз, динамическое равновесие и процессы адаптации в биологических системах. 3. Установлено, что биологические ритмы, с одной стороны, имеют эндогенную природу

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011