<< Предыдушая Следующая >>

Модель оптимального спілкування педагога з дитиноюНайважливіше значення у виникненні й розвитку у дітей спілкування мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого підносить діяльність дитини на вищий рівень. Без постійної підтримки дорослого розвиток спілкування дошкільника уповільнюється, що призводить до різноманітних психологічних порушень і труднощів.

Нормальний розвиток спілкування дошкільника має виразний позитивний вплив на прискорення загального розвитку дітей.

В одному з експериментів дорослий кожен день по 7–8 хвилин пестив, гладив, посміхався, говорив ласкаві слова малюкам віком 2–4 міс. Порівняно з іншими ці діти демонстрували краще розвинену увагу та інтерес до оточуючого.

З іншого боку, оптимізація спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів його психічного розвитку, насамперед у сфері:

а) мовлення (за рахунок активізації потреби у розумінні мовлення дорослого);

б) особистості (подолання несміливості, тривожності);

в) різноманітних видів діяльності.

Спілкування за означенням передбачає високу активність його учасників, взаємодію партнерів. Умовами ефективності педагогічного спілкування називають: особистісні взаємовідносини (Бодальов О. О., Ковальов О. Г.); тепле, інтимне, виразне ставлення вихователя (Котирло В. К.), позитивне, тепле, емоційно забарвлене ставлення (Кулачківська С. Є.); діалогічне спілкування з домінантою на співбесідника (Флоренська Т. О.). В основі цих характеристик лежать відносини рівності, що складаються між партнерами у спілкуванні.

Чи може дитина виступати партнером для педагога або іншого дорослого? Про таке партнерство можна говорити лише в певному розумінні.
Воно полягає у прийнятті людьми один одного як безумовних цінностей, в установці на універсальність можливостей кожної людини, у доброзичливості й взаєморозумінні. Даний аспект взаємозв’язків дитини із соціальним оточенням необхідний в єдності з іншим, таким, що акцентує відмінності у позиціях вихователя і вихованця. Останній переважно і враховується на практиці, що призводить до зниження самостійності, ініціативності, креативності дитини. Виховні впливи, орієнтовані на діалогічне спілкування,

здатні стимулювати творчість дитини, тільки починають розроблятись і не мають широкого практичного застосування.

Створення атмосфери доброзичливості, відвертості, емоціональної піднесеності, радості у спілкуванні дошкільника з дорослим залежить від змісту контактів, адекватного рівню комунікативного розвитку дитини.

С.В. Корницька пропонує три програми взаємодії дорослого з дитиною, відповідно до віку останньої. Прийняття дитиною програми виявляється у мінімумі відволікань та проявів небажання контактувати, а також у найбільш активній взаємодії.

І програма: ласка дорослого, що виражає його доброзичливу увагу до дитини, посмішка, дотик і поглажування, гойдання. Дорослий бере дитину на руки, на коліна, супроводжує дії ласкавими ніжними словами, що містять схвалення дитини. Цією програмою найбільш задоволені немовлята.

ІІ програма: спілкування, опосередковане іграшкою або набором іграшок. Спільна дія дорослого і дитини щодо іграшок із забезпеченням ініціативності малюка. Для дітей раннього віку.

ІІІ програма: вербальне спілкування.
Дорослий розмовляє з дитиною, декламує вірші, проговорює прозові тексти, уважно дивлячись на дитину. Бесіди на різноманітні теми із підтримкою і заохоченням ініціативи дітей. Для дітей дошкільного віку (3–6 р.), забезпечує найкращий емоційний настрій та найвищу активність дітей у взаємодії.

Якщо дитина погано сприймає відповідну її вікові програму, то її комунікативна потреба знаходиться за межами вікових показників спілкування. Слід встановити випередження чи відставання розвитку комунікативних потреб і підібрати адекватну програму спілкування.

ВИСНОВКИ про модель оптимального спілкування дошкільника з дорослим:

– найважливіше значення у виникненні і розвитку у дітей спілкування мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого підносить діяльність дитини на вищий рівень;

– нормальний розвиток спілкування дошкільника прискорює хід його загального розвитку;

– оптимізація дорослим спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів психічного розвитку;

– загальною умовою оптимізації спілкування з дошкільником є створення дорослим атмосфери доброзичливості, відвертості, емоційної піднесеності, радості;

– дорослий повинен контролювати хід розвитку спілкування дошкільника, встановлюючи випередження чи відставання розвитку його комунікативних потреб і підбираючи адекватну програму спілкування з дитиною.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Модель оптимального спілкування педагога з дитиною"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  спілкування? а) комунікативна; б) інтерактивна; в) перцептивна; г) емпативна. 10-3. Яке з нижчезазначених положень не належить до спілкування? а) обмін думками; б) різновид людської діяльності; в) специфічна соціальна форма інформаційного зв'язку; г) правильної відповіді немає; д) усі відповіді правильні. 10-4. Схарактеризуйте такі функції спілкування:
 2. Тренінг соціальної перцепції
  спілкування, необхідно додержуватися принципу «суб'єкт-суб'єктної» парадигми, з якої випливає діалогічність форми спілкування та необхідність ухвалювати рішення про корекцію у сфері спілкування самим суб'єктом. Тренінг має бути організований таким чином, щоб кожний учасник міг самостійно діагностувати свої можливості та труднощі в конкретних комунікативних ситуаціях. Інколи, отримавши нові для
 3. Основні характеристики спілкування
  спілкування, на нашу думку, слід віднести його структурні компоненти, основні форми та акти, зміст. На основі діяльнісного підходу щодо розуміння природи спілкування можна виділити такі його структурні компоненти: — предмет спілкування — це інший воїн, партнер по спілкуванню; — потребау спілкуванні — це прагнення воїна до пізнання й оцінки інших, а через них і за їхньою допомогою — до
 4. Педагогическая акмеология
  педагогической акмеологии. Специфика труда в профессии педагога. 2. Критерии и уровни профессионализма педагога. 3. Виды профессиональной компетентности педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технологии в труде педагога. Ключевые слова: педагогическая акмеология, профессионализм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технологии в труде педагога. –
 5. Педагогическая акмеология
  педагогической акмеологии. Специфика труда в профессии педагога. 2. Критерии и уровни профессионализма педагога. 3. Виды профессиональной компетентности педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технологии в труде педагога. Ключевые слова: педагогическая акмеология, профессионализм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технологии в труде педагога. —
 6. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук . Акмеологические условия оптимизации информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога, 2006
  модели информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога, основанной на акмеологических принципах. Содержание Введение. Акмеологические и социальные проблемы формирования культуры здоровья в современном информационном обществе. Акмеологические аспекты формирования культуры здоровья. Роль информации в формировании культуры человека и общества. Акмеологическая
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  оптимальніший підхід визначається конкретною
 8. НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного психолога
  спілкування у роботі практичного
 9. Відкритість-замкненість, монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога
  спілкування ми готові не завжди. Вже сам вступ до спілкування є своєрідним моральним кроком людської особистості. Інколи нам цей крок дається легко і ми його й не помічаємо. Інколи вступ до спілкування стає для нас святом, радістю. Інколи ж ми змушуємо себе прислухатися та розмовляти з іншим… Одна з вимог гармонійного спілкування – відкритість. Відкритість – здатність до спілкування, до
 10. Сизанов А.Н.. Типология ошибок в деятельности педагога-психолога, 2006
  педагогов-психологов. Типология ошибок в работе психолога. Предупреждение ошибок начинающих педагогов-психологов. Заключение.
 11. Педагогічне спілкування
  моделюванні майбутнього спілкування з аудиторією; — комунікативний етап, що передбачає організацію спілкування на початку навчально-виховного заходу (комунікативна атака); —управлінський етап, сутність якого полягає в здійсненні безпосереднього спілкування протягом навчально-виховного заходу; — завершальний етап, смисл якого полягає в аналізі перебігу спілкування та його результатів і
 12. Акмеологические технологии в труде педагога
  педагога осуществляется выбор акмеологических технологий. Акмеологические педагогические технологии – это процедуры, включающие систему задач, способы достижения педагогом высоких уровней профессионализма, а также подчиненную им совокупность методов, техник и приемов. Педагогические акмеологические технологии могут различаться по тому, кто их осуществляет (сам педагог или педагогический
 13. Класифікація родини ASTROVIRIDAE
  дитини в Шотландії. Родина має тільки один рід Astrovirus. В наш час астровіруси ізольовані від птахів, собак, котів, свиней, овець, великої рогатої худоби і людей. Від людей виділено 7 серологічних типів астровірусів. Подібно ротавірусам, астровіруси викликають гострі ентерити новонароджених з піками захворюваності в зимові місяці
 14. Заключение
  модели информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущих педагогов подтвердилась, на статистически значимом уровне, результатами мониторинговых сравнительных показателей культуры здоровья в экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе количество студентов с высокой культурой здоровья, благодаря внедренному нами информационному сопровождению, возросло с
 15. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  педагога. М., 1999, 1 п.л. 2. Трудности в процессе становления профессионализма педагога. М., 1998, 2,3
 16. Акмеологические технологии в труде педагога
  педагога осуществляется выбор акмеологических технологий. Акмеологические педагогические технологии — это процедуры, включающие систему задач, способы достижения педагогом высоких уровней профессионализма, а также подчиненную им совокупность методов, техник и приемов. Педагогические акмеологические технологии могут различаться по тому, кто их осуществляет (сам педагог или педагогический
 17. Критерии и уровни профессионализма педагога
  педагога – это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию (детей, взрослых обучающихся). Профессионализм педагога должен отвечать ряду критериев: –
 18. Критерии и уровни профессионализма педагога
  педагога — это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию (детей, взрослых обучающихся). Профессионализм педагога должен отвечать ряду критериев: —
 19. Розвиток психіки і розвиток особистості
  модель всевікового розвитку людини (табл. 2-2) [62, с. 7]. Відповідну інтерпретацію отримали й теорії психічного розвитку, зокрема, теорії Зиґмунда Фройда і Жана Піаже визначаються як б'юпснхосоціальні, Льва Виготського і Ерика Ериксона—як біо-психосоціальні, Береса Скінера і Альберта Бандури — біопсихо-соціальні. Табл. 2-2. Біопсихосоціальна модель всевікового розвитку людини
 20. Сущность педагогической акмеологии
  педагога. Содержание педагогической акмеологии определяется спецификой труда в данной профессии. Объектом труда педагога является психика другого человека, являющегося активным соучастником педагогического процесса, обладающего своими целями, мотивами, своей логикой поведения, а также находящегося в процессе становления и развития. Цели и задачи в труде педагога разнообразны и варьируют от

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011