<< Предыдушая Следующая >>

Характеристика ігор з правиламиІгри з правилами на противагу творчим іноді називають закритими, оскільки можливості дошкільника модифікувати такі ігри обмежені. Більшість з цих ігор розробляється дорослими, які організовують відповідну діяльність дітей.

Рухливі ігри дошкільників часто називають «школою довільності». Вони приваблюють дітей своїм динамізмом, можливістю фізичної активності, водночас справляють важливий вплив на розвиток їх

психіки й особистості. Рухливі ігри належать до групи ігор за правилами, їх компонентами виступають ігрові дії, певне обладнання (м’яч, обруч, прапорець тощо), ролі й сюжет. З такими іграми дітей знайомлять дорослі. Згодом діти, добре засвоївши правила, за власною ініціативою розігрують їх. Правила становлять важливу умову проведення рухливих ігор, завдяки якій від дитини вимагається відповідна регуляція своєї поведінки. Набуття навичок саморегуляції стає основою для розвитку в дитини довільності як риси її особистості. Наприклад, у грі «Вовк та козенята» потрібно уважно стежити за поведінкою та намірами «вовка», а хто цього не вміє – потрапить у його лапи.

Рухливі ігри справляють розвивальний вплив і на інші сторони психіки й особистості дитини. У їх процесі формуються важливі інтелектуальні якості: спостережливість, уважність, уява, пам’ять. Зниження уважності веде до програшу. Дитина повинна наперед уявляти дії партнерів у грі, щоб вчасно «сховатись», «завмерти» тощо. Протягом гри потрібно пам’ятати її правила. У рухливих іграх відбувається спільна гра дітей, завдяки чому виникають мотиви змагання, суперництва, прагнення до кращих результатів. Діти навчаються грати у команді, тобто враховувати дії своїх товаришів, їхні успіхи та помилки, допомагати їм, радіти їхньому успіху, переживати гордість за досягнуті результати.

Дидактичні (навчальні) ігри дозволяють наблизити процес навчання до вікових особливостей дошкільника. В них тісно переплітаються ігрова та навчальна цілі, поєднується ігрова й пізнавальна мотивація. Дитина переживає інтерес та задоволення у процесі таких ігор. Так, як і навчання, дидактична гра дозволяє збагатити знання дітей та закріпити їх у ході виконання різноманітних ігрових завдань. Ініціатива у таких іграх спочатку належить дорослому, який розробляє правила, забезпечує ігровий матеріал, залучає дітей до гри. Розігрування дидактичних ігор дітьми під керівництвом дорослого виступає водночас як особлива форма взаємодії дорослого й дитини, що має провідне значення у розумовому вихованні дошкільників. Дидактичні ігри виступають, насамперед, «школою розуму», розвиваючи інтелектуальні процеси дошкільників: здатність розрізняти, об’єднувати, групувати, спостерігати тощо.


У дидактичний іграх також присутні сюжет і роль, проте тут вони мають другорядне значення, виступають як необов’язкові компоненти. На перший план виходять дидактична й ігрова задачі, правила, ігрові дії на основі виконання певних розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, аналогії), результат й дидактично-ігровий матеріал.

Для дорослого, який організовує дидактичну гру, головною метою виступає – навчальна. Для дитини вона приховується за ігровою. Її приваблює можливість погратись, отримати задоволення при виконанні певних завдань, що входять у зміст гри. Водночас з віком діти починають розуміти навчальний ефект таких ігор, їх позиція у грі набуває нового нюансу у зв’язку із прагненням стати школярем, навчатись. Чим виразніше у дидактичній грі для дошкільника виступає ігрова її сторона і чим більший навчальний ефект вона забезпечує, тим більше ця гра відповідає віковим особливостям дитини й тим краще сприяє навчанню.

Як і кожна гра, дидактична містить уявну ситуацію. Оволодіння уявною ситуацією дидактичної гри вимагає від дошкільника певних розумових зусиль, пов’язаних з вимогою відгадати, пригадати, уявити, доповнити, забрати зайве тощо.

Правила дидактичної гри становлять її провідний елемент, вони чітко пояснюються дитині перед початком гри, а також нагадуються у процесі її виконання. Відхід від правил гри робить її або нецікавою, або перетворює на інші різновиди ігор. Наприклад, гра у «Рослинне лото», передбачає використання такого ігрового матеріалу, як спеціальні картки, розділені навпіл, кожна половина містить зображення різних рослин. Діти повинні скласти лото, приєднуючи картки половинками із зображенням однакових рослин. Обумовлюються вимоги до переможця; діти наперед знають – переможе той, хто при складанні припуститься найменшої кількості помилок. Для виконання правил гри діти повинні порівнювати зображення рослин між собою, шукати в них спільне й відмінне.

Як зазначає Г.А.Урунтаєва, існують умови, що забезпечують дотримання правил у дидактичній грі, а саме:

– колективна організація діяльності, гравці погоджують свої дії й контролюють виконання правил однолітками;

– створення різновікових об’єднань, коли старші діти передають свій ігровий досвід молодшим і виконують роль навчаючого.

Сьогодні з’явились дидактичні ігри на основі комп’ютерних програм.

Серед комп’ютерних ігор вирізняють дидактичні, реактивні розважальні ігри, ігри-змагання. Всі вони, на думку В. В. Безмєнової, становлять групу закритих комп’ютерних ігор, де всі компоненти закріплені

досить жорстко.
У відкритих, чи креативних іграх, вирізняються компоненти, які дитина визначає сама. Це, передовсім, ціль гри. Відкрита гра дозволяє відтворювати й розвивати образ світу дитини, спонукає дітей до спілкування, в ній виробляється висока самооцінка, рефлексивні вміння. Завдяки комп’ютеру дитина має можливість бачити продукт своєї уяви у грі, відновити процес створення гри (І. О. Івакіна).

У закритих іграх дитина активно діє сам на сам з комп’ютером, її діяльність носить репродуктивний характер, вона відсторонюється від оточуючих, бо сама гра вимагає від неї високого зосереджен- ня. Такі закриті ігри ставлять перед дошкільником низку ієрархічно ускладнюваних задач, розв’язання яких забезпечує засвоєння різноманітних знань та правил управління комп’ютером, сприяє розвитку мислення, уваги, пам’яті та ін., збагачує пізнавальний досвід дитини шляхом неодноразових вправ з чітко фіксованим результатом.

Особливостями використання комп’ютерних ігор для дітей є наступні положення (Є. В. Зворигіна, Л. А. Яворончук):

– Комп’ютерні ігри – засіб виховання, навчання, діагностики й психічного розвитку дітей, ефективний засіб, формування й корекції ігрової діяльності;

– Комп’ютерні ігри поряд з традиційними іграми включаються у педагогічний процес дитячого садка;

– У комп’ютерних іграх пропонуються ті елементи знань, які у звичайних умовах звичайними засобами важко або й неможливо зрозуміти й засвоїти;

– Комп’ютерні ігри вимагають особливої організації, можуть поєднуватись із самостійними творчими іграми, бути складовою частиною занять.

ВИСНОВКИ про особливості розвитку ігор з правилами в дошкільному віці:

– рухливі ігри виступають «школою довільності», формують рухові (моторні) якості, а також позитивно впливають і на інші сторони психічного розвитку дитини (організаторські та комунікативні вміння, пізнавальні процеси, соціальні емоції);

– дидактична гра організовується і створюється дорослим спеціально у навчальних цілях, при цьому навчання відбувається на основі взаємозв’язку ігрової й дидактичної задач;

– дидактична гра слугує засобом формування розумової діяльності дитини;

– новий різновид ігор дошкільників – комп’ютерні, які бувають відкритими й закритими, вони відкривають нові можливості у розвитку дошкільника.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Характеристика ігор з правилами"
 1. Оформление отчета
  правил. 4. Заключение о проекте (проект соответствует или не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
 2. Профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений
  характеристик, помогает изучить скрытые процессы в ходе прямых контактов с военнослужащим. Анализ документов позволяет на основе зафиксированной информации сделать предположение о склонности некоторых военнослужащих к изменению поведения в общении с товарищами. В совокупности с методом наблюдения и др. методами выявления предрасположенности к неуставным действиям он дает положительный
 3. Реферат. Гигиена труда в химико-фармацевтической промышленности, 2011
  характеристика основных технологических процессов Подготовительные операции. Собственно процессы получения лекарственных веществ. Заключительные операции. Общая характеристика промышленных факторов, определяющих условия труда в производстве лекарств Химический фактор. Пыль Микроклимат. Шум Гигиена труда в производстве антибиотиков Основная технологическая схема вьщеления и очистки
 4. Обоснование целесообразности разработки новой техники
  характеристик, а его изменение оценивается индексом технического уровня разрабатываемого прибора. Для определения индекса технического уровня требуется: - обосновать перечень функционально-технических характеристик, отражающих уровень качества проектируемой техники; - выбрать аналог (прототип), который будет использоваться в качестве базы для сравнения. Прототип должен иметь то же
 5. Условия, при которых командир подразделения может решить проблемы нарушений уставных правил взаимоотно- шений
  правил взаимоотношений между военнослужащими, являются: - всесторонний учет, специфика решаемых подразделением задач, правильное, равномерное распределение курсантов по группам; - знание офицерами и прапорщиками своих функциональных обязанностей, а также должностных обязанностей своих подчинен- ных; - тщательная подготовка мероприятий и 100% участие в них личного состава; -
 6. . Диагностика состояния воинской дисциплины в подразделении, 2010
  правил взаимоотношений). Технологическая карта диагностики состояния воинской дисциплины в подразделении (на примере выявления нарушений уставных правил взаимоотношений).
 7. СИСТЕМА РОБОТИ КОМАНДИРІВ (НАЧАЛЬНИКІВ) ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ СТАТУТНИХ ПРАВИЛ ВЗАЄМОВІДНОСИН
  СИСТЕМА РОБОТИ КОМАНДИРІВ (НАЧАЛЬНИКІВ) ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ СТАТУТНИХ ПРАВИЛ
 8. Реферат. Корь, 2011
  характеристика заболевания Принципы микробиологической диагностики Принципы лечения и профилактики заболевания Заключение Список использованной
 9. Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
  правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил. 3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу конкретных торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей грудного
 10. Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания
  правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Качество и безопасность продуктов питания в значительной степени определяются санитарно-техническим состоянием предприятий. В настоящее время предприятия общественного питания, перерабатывающей
 11. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПРОИЗВОДСТВА
  правил устройства, оборудования и содержания парикмахерских», утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача GCCP 19 июня 1972 г., № 981—72. Только безусловное выполнение указанных правил, а также мероприятий санитарной значимости — дезинфекция инструментария, использование только чистого белья, требований гигиены при производстве различных работ и т. д. даст возможность
 12. Обязанности предприятий и организаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
  правил, осуществлять производственный контроль за выполнением санитарных правил; — разрабатывать и проводить гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей природной среды, оздоровление условий труда, быта и отдыха населения, предупреждение возникновения и распространения заболеваний; — своевременно информировать органы и
 13. Основные понятия
  правил по технике и методике проведения и выполнении всех серологических реакций являются сравнительно безопасным методом лечения. Однако надо всегда помнить о том, что переливание крови должно рассматриваться как серьезная, небезразличная для организма операция – трансплантация живой ткани. А ее, как известно, нельзя проводить без совершенно конкретных показаний (Петровский Б.В.,1979). При
 14. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4
  характеристиками людини? 15. Який зв'язок між раціоном харчування і групою крові? 16. Чому'необхідно поєднувати індивідуалізоване харчування з руховою
 15. . Етичний кодекс психолога, 2011
  правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011