<< Предыдушая Следующая >>

Формування передумов рольової гриФормування передумов рольової гри становить актуальну педагогічну задачу у період від 1,5 до 3 р. Методика формування передумов рольової гри полягає у тому, що дорослий подає сюжет у словесній формі. Наприклад: «Сидять за столом лялька та ведмедик, гарненькі, чистенькі. На столі стоять тарілки, розкладені ложки. Дівчинка взяла ложку і почала годувати – спочатку ляльку, а потім ведмедика. Всіх погодувала, молодець!». При цьому дорослий супроводжує свої слова ігровими діями та підкреслює інтонацією, жестами, мімікою емоційно-позитивне ставлення до іграшок та дій з ними.

Якщо дитина не може включитись у пропоновану дорослим сюжетно-рольову гру, то проводиться додаткова робота з формування ігрових дій на основі предметних дій у такій послідовності:

1) Показати ігрові дії з різними предметами (ложкою – нагодувати ляльку, гребінцем зачесати її);

2) Організувати ігрові дії із замінниками використаних предметів

(ложка – олівець; гребінець – лінійка);

3) Варіювання замінників однакових предметів: ложка – олівець, стрічка картону, паличка;

4) Формування системи дій певної ролі: мати – годує, читає, прибирає, одягає, зачісує; лікар – вислуховує, виписує ліки, робить укол;

5) Щоб дитина приймала роль, дорослий разом з нею програє відповідну систему дій і наголошує: «Ти грався у лікаря», «Ти була мамою».


Коротка схема роботи із залучення дитини до сюжетно-рольової гри становить перехід дитини від предметної дії до виконання нею ролі, відповідних їй дій і включає наступні кроки: їсти ложкою – годувати ложкою – годувати ложкою ляльку – годувати ложкою ляльку, як мама.

ВИСНОВКИ про формування передумов сюжетно-рольової гри у дітей раннього віку:

– метою формування передумов сюжетно-рольової гри є перехід дитини від предметної дії до виконання нею ігрової ролі;

– формування здійснюється за етапами: їсти ложкою – годувати ложкою – годувати ложкою ляльку – годувати ложкою ляльку, як мама.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Формування передумов рольової гри"
 1. ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
  формування атракції до комунікатора 23 3.1. Особистісні фактори формування атракції 23 3.1.1. Компетентність комунікатора 23 3.1.2. Надійність (щирість) комунікатора 25 3.1.3. Привабливість комунікатора 25 3.2. Зміст повідомлення як чинник формування міжособистісної атракції 25 3.3. Вплив особистості реципієнта на формування атракції до комунікатора 26 3.4. Ситуативні фактори
 2. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника
  рольової гри – її самодіяльний характер. Д. В. Менджерицька на цій підставі вважала за необхідне такі ігри називати творчими, оскільки вони виникають за власним почином та задумом дітей. Сюжетно-рольова гра слугує на етапі дошкільного віку провідним засобом соціалізації дитини, у ході якої в неї формуються важливі психічні функції та особистість. Відображення життя дорослих у
 3. Основні завдання валеології
  формування індивідуальних оздоровчих програм. 3. Формування "психології" здоров'я, мотивації до корекції образу життя індивідом із метою закріплення здоров'я. 4. Реалізація індивідуальних оздоровчих програм, первинної та вторинної профілактики захворювань, оцінка ефективності оздоровчих
 4. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ І ЗБРОЇ
  формуванню, підтриманню й розвитку у них мотивації до майстерного опанування сучасною бойовою технікою і зброєю та ефективного їх застосування у різноманітних умовах бойової і навчально-бойової діяльності; оптимальному опануванню ними сучасною бойовою технікою і зброєю за допомогою сучасних концепцій навчання, наприклад, теорії поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і
 5. Методи формування культури спілкування
  формування культури спілкування керівника та формування його власного стилю можна запропонувати такі методи: соціально-психологічний тренінг (СПТ), групову дискусію, рольові ігри, тренінг соціальної перцепції тощо. Найпоширенішою формою такої підготовки є СПТ—специфічна психологічна технологія, зорієнтована на використання активних методів групової роботи для розвитку і підвищення
 6. Реферат. Внесок в розвиток валеології українських вчених, 2009
  формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології
 7. Морально-психологічне забезпечення ММО: мета, зміст і основні напрямки
  формування та морально-психологічне злагодження миротворчого контингенту, його всебічну підготовку і участь в операціях (спеціальних діях) з підтримання та відновлення миру під егідою ООН, ОБСЄ. Його метою є формування та підтримка оптимального МПС-у особового складу, високих бойових та морально-психічних якостей, дисциплінованості та правопорядку, згуртованості військових колективів на
 8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ ВАЛЕОЛОГІЇ
  формування здоров'я на основі конструктивного підходу до здоров'я індивіда; - науку про здоров'я визначено як інтегративну, оскільки вона базується на багатьох джерелах і характеризується багатоманітністю напрямів та методів
 9. Предмет валеології
  формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо. На сьогоднішній день основні положення науки про індивідуальне здоров'я можна представити таким чином: Дефініція: валеологія – теорія і практика формування, збереження і
 10. Міжособистісні конфлікти як одна з передумов формування соціальної дезадаптації особистості воїна
  формування. Конфлікт є ґрунтом, на якому може виникнути суїцид. Міжособистісні конфлікти — це особлива форма внутрішньо групової взаємодії, за якої стикаються інтереси, потреби або цілі товаришів по службі конкретного воїна. Глибинні конфлікти впливають на систему спілкування в цілому, незворотньо перебудовуючи її. вносячи в неї негативні зміни або зовсім руйнуючи її до повного розриву між
 11. Тести та завдання для самоконтролю
  формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування? а) комунікативна; б) інтерактивна; в) перцептивна; г) емпативна. 10-3. Яке з нижчезазначених положень не належить до спілкування? а) обмін думками; б) різновид людської діяльності;
 12. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  формування у них морально-психічних та бойових якостей, які необхідні для забезпечення високої бойової готовності військ до надійного виконання завдань щодо захисту Батьківщини; бойового злагодження військових підрозділів, частин і з’єднань та їх органів управління для виконання бойових задач і забезпечення бойових дій відповідно з їх призначенням. Вона у Збройних силах проводиться
 13. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  формування, а також її психологічну структуру. Провідними компонентами структури особистості виступають психічні властивості (спрямованість, характер, здібності, темперамент). На основі психічних властивостей, що виявляються в єдності і взаємодії з іншими компонентами психіки воїна, формуються основні якості особистості військовослужбовця. Сукупність цих провідних якостей становить зміст
 14. Зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень
  формуваннях України”; забезпечення особистої взірцевості та відповідальності офіцерського складу у зміцненні військової дисципліни і правопорядку; забезпечення оптимального МПС-у особового складу, спрямованого на підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності, якісного вирішення завдань бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни та правопорядку; створення оптимальних
 15. Соціометрична методика
  рольової взаємодії. Звичайно, такі малі неформальні групи нараховують 2-3 особи, іноді до 7-8 осіб. їхні члени прагнуть взаємин не тільки у службових справах, а й у вільний час. Такі групи можуть мати як позитивну спрямованість, так і негативну. Знання складу цих груп, особливо негативно спрямованих, допомагає офіцерові більш цілеспрямовано організувати свою діяльність з особовим складом
 16. МОРФОГЕНЕЗ ВІРУСІВ
  формування. Внутрішньоядерні кристалоподібні включення виявлені, наприклад, у рео-, адено-, папова-, парвовірусів. Процес формування віріонів у вірусів, що мають ліпопротеїдні оболонки, значно більш складний, чим у просто улаштованих, і протікає складніше. Так, наприклад, ізометричні нуклеокапсиди вірусу герпесу формуються в ядрах і надалі транспортуються в цитоплазму шляхом брунькування через
 17. Проблема здоров’я в житті людини
  формування здоров'я. Сьогодні люди живуть у ритмі виробничого циклу однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не однозначні. Забруднення навколишнього середовища, поряд із токсичними ефектами, таїть у собі небезпеку генетичних змін. Особливо негативно позначилась на стані здоров'я населення нашої країни аварія на
 18. Тести та завдання для самоконтролю
  передумов, причин та умов виникнення конфлікту; — об'єктивний аналіз поведінки учасників конфлікту, врахування їхніх психічних станів; — спрямування опонентів на конструктивний пошук виходу з конфлікту; — врахування індивідуально-психічних особливостей конфліктарів, і насамперед тих, які можуть посилити конфлікт; — старанний аналіз інформації, яка стосується динаміки розвитку та

Медицинский портал "Медицина от А до Я" © 2011